Stanisław Garbarczuk

ur. 1954 w Lęborku,
mieszka i pracuje w wsi Gorzewo koło Sierpca.

Twórca instalacji, obrazów, fotografii.

Przez prawie dwie dekady pracował nielegalnie w Niemczech, m.in. przy oczyszczaniu zbiorników po ropie. Na przełomie lat 80. i 90. wraz z rodziną zamieszkał w Gorzewie, gdzie prowadził własny zakład stolarski. Po bankructwie firmy i odmowie pomocy ze strony urzędu gminy, zaczął tworzyć prace będące  ostrą krytyką przebiegu polskiej transformacji ustrojowej.Od dziesięciu lat, pod wpływem aktualnych wydarzeń politycznych, projektuje tablice i instalacje, które prezentuje na płocie swojego domu. Wystawy prac, tworzonych z „biednych” materiałów czy obiektów znalezionych, są zmieniane dopiero, gdy ulegają zniszczeniu. Często stosuje wobec odbiorcy strategię prowokacji. Prowadzi dokumentację fotograficzną swoich prac.

W 2015 roku został zaproszony przez Daniela  Rycharskiego – artystę z sąsiedniego Kurówka – do współpracy przy „Pomniku Chłopa”, który prezentowany jest obecnie przed budynkiem Muzeum w ramach wystaw „Robiąc użytek” oraz „Chleb i róże”. Częścią instalacji jest obraz Garbarczuka „Latał kiedyś choć w niewoli”

 

Pokaż opis