powrót

Tematy

19°50°

Wystawę zamyka grupa intymnych prac artystów, którzy dla opisania świata konstruują własny, enigmatyczny kod. W opatrzonych rysunkami traktatach Władysława Grygnego, elementy różnych systemów: matematyki, fizyki, gramatyki, astronomii mieszają się z fragmentami tekstów na różne tematy, których logika urywa się w najbardziej niespodziewanych momentach. Powaga prowadzonego w ten sposób opisu świata jest podkreślona podstemplowanym znaczkiem opłaty skarbowej, który znajduje się na każdym rysunku. Z kolei Iwona Mysera prowadzi zapis swoich przeżyć za pomocą własnego pisma, którym szczelnie pokrywa kartki zeszytów, atlasów czy kalendarzy. Płynny zapis, przerywany jest gdzieniegdzie elementami collage’u, cyframi, obrysem zeszytowej kratki. Artystka niszczy wiele ze swoich prac, w obawie, że ktoś pozna jej myśli. Sam akt twórczy jest dla niej ważniejszy niż materialny efekt. Grygny i Mysera to artyści, których sposób widzenia i komunikowania świata poprzez sztukę pozostaje fascynującą tajemnicą.