powrót

menu

Wystawa „Po co wojny są na świecie” nie jest wystawą tematyczną – prezentuje czternaście niezależnych, indywidualnych postaw twórców-outsiderów, którzy poprzez sztukę zabierają głos w ważnych dla siebie sprawach. Ponieważ spoiwem jest tu odrębność – formy, idei, sposobu życia – każdy z artystów ma w obrębie ekspozycji własną przestrzeń, w której prezentowana jest obszerna grupa prac, pozwalająca zrozumieć zamysł i konsekwencję realizowanych, często od wielu lat, artystycznych przedsięwzięć. Te „wystawy indywidualne” łączą jednak istotne wątki, które ujawniają się u różnych twórców. Dlatego, choć oglądanie wystawy można rozpocząć w dowolnym miejscu, koncentrując się na poszczególnych artystach, proponujemy również ścieżki tematyczne, które odzwierciedlają najbardziej istotne problemy i punkty widzenia obecne w sztuce outsiderów. Nazwy kolejnych ścieżek są cytatami z prac prezentowanych na wystawie.